Privacy & Juridisch

Het doel van deze algemene voorwaarden is het definiëren van de gebruiksvoorwaarden, door elke bezoeker, van de site van Le Jardin des Secrets https://le-jardin-des-secrets.be, hierna "de site", behorende aan Evelyne Vaernewyck.
"Le Jardin des Secrets" is een eenvoudige benaming die bijdraagt tot de verspreiding van onze diensten, deze naam symboliseert de activiteit die op de site wordt gepresenteerd.
Elke verbinding met deze site is onderworpen aan de naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden en diensten van Le Jardin des Secrets.

Elk gebruik van de diensten van "Le Jardin des Secrets" impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden.

Site aanpassingen

Le Jardin des Secrets kan te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aanbrengen in de informatie en diensten die op de site worden gepresenteerd.

Escherming van privacy

De Jardin des Secrets past de principes van de privacywet van 8 december 1992 toe.
Wanneer een document tijdens een contract door u wordt ingevuld, neemt Le Jardin des Secrets uw gegevens op in een bestand om op uw verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens worden vertrouwelijk verzameld en intern verwerkt. U kunt uw gegevens opvragen en correcties aanbrengen door een e-mail te sturen.de redenen voor de verwerking: klantenbeheer
de personen, autoriteiten of bedrijven aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt: Le Jardin des Secrets
de bewaartermijn van gegevens en de criteria die worden gebruikt om deze duur te bepalen: de tijdslimiet voor een contractuele relatie
recht op toegang en rectificatie van gegevens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. schriftelijk of per vooruitbetaalde brief aan de Chaussée de Dinant 131, 5000 Namen – België
Recht om gegevens te wissen (tenzij de verwerking noodzakelijk blijft voor de uitvoering van een contract of de nakoming van een wettelijke verplichting)

Informatie

De informatie op de site is alleen ter informatie. Le Jardin des Secrets zet alle middelen in om de informatie op de site zo snel mogelijk bij te werken, aan te passen en te corrigeren.
Le Jardin des Secrets kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie en / of downloadbare documenten op haar site. Le Jardin des Secrets wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van bedrijfsvoering, winstderving of voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of in verband met gebruik van deze informatie en / of documenten.

Links

Le Jardin des Secrets kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van externe sites waarnaar het links aanbiedt.

Beschikbaarheid

De diensten van Jardin des Secrets zijn permanent toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking van de dienst en hulpmiddelen. Le Jardin des Secrets behoudt zich echter het recht voor om deze toegang op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten. Le Jardin des Secrets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die zou kunnen voortvloeien uit de onderbreking van haar diensten om welke reden dan ook.

Copyright

De volledige inhoud van de site en het ontwerp ervan zijn het exclusieve eigendom van de Jardin des Secrets, behalve afbeeldingen of teksten die als zodanig zijn geïdentificeerd.
Elk ander gebruik van de inhoud van de site moet onderworpen zijn aan de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Le Jardin des Secrets.

Toepasselijk recht en territoriale bevoegdheid

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbank van Namen, in het Frans, is bevoegd om eventuele geschillen die daaruit voortvloeien te behandelen.

Reproductie van de volgende vermelding: Copyright Le Jardin des Secrets.be - Alle rechten voorbehouden

Reproducties moeten volledig zijn en mogen niet los staan van gerelateerde elementen om de context te garanderen.
De informatie kan op geen enkele manier worden gewijzigd of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Jardin des Secrets, via Evelyne Vaernewyck.

Ieder oneigenlijk en / of ongeoorloofd gebruik wordt vervolgd.

Hyperlinks en cookies

De site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de Jardin des Secrets. Le Jardin des Secrets heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.
Het surfen op de site van Le Jardin des Secrets.be kan ertoe leiden dat cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd.

Wat is een koekje?

Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken (bijvoorbeeld taalvoorkeur) en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Welke cookies worden op deze site gebruikt?

Cookie DurationDescription
Google Analytics
_gid, _utma, _ga, _utmz
  1 à 2 ans Ces cookies proviennent de Le Jardin des Secrets.be et sont partagés avec Google Analytics
Authentification - Cookie joomla   une session Ces cookies proviennent de Le Jardin des Secrets.be et sont partagés avec joomla uniquement pour les gestionnaires du site et les membres.

Hoe cookies deactiveren?

Als u de installatie van een cookie weigert, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan echter zijn computer configureren om de installatie van cookies te deactiveren. De bewerking moet worden herhaald op elke computer en elke gebruikte browser.

Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.

Houd er bij het uitschakelen van cookies echter rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics

We willen websitebezoekers de mogelijkheid bieden om het gebruik van hun gegevens door JavaScript-bestanden van Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js) te blokkeren. Met dit in gedachten hebben we de module ontwikkeld voor het deactiveren van Google Analytics.

Als u geen informatie aan Google Analytics wilt doorgeven, download en installeer deze module dan in uw webbrowser. Het is compatibel met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera. Om te kunnen werken, moet deze add-on correct kunnen worden geladen en uitgevoerd in uw browser. Voor Internet Explorer moet u cookies van derden activeren. Klik hier voor meer informatie over het uitschakelen van Google Analytics en het installeren van de add-on in uw browser.

Recht op toegang en rectificatie

Door middel van een schriftelijk en gedateerd schriftelijk verzoek gericht aan Le Jardin des Secrets kan iedereen die zijn identiteit kan bewijzen, gratis schriftelijke mededeling van zijn persoonlijke gegevens verkrijgen en, indien nodig, de rectificatie van onnauwkeurige, onvolledige gegevens. of niet relevant.

Nieuwe Europese regelgeving

Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/


« We moeten onze tuin cultiveren. » Voltaire.